سفارش تبلیغ
صبا
مجتمع شهیدشاهمرادی عیسی آباد
وبلاگ آموزشی تربیتی
گروه طراحی تم کده گروه طراحی تم کده گروه طراحی تم کده گروه طراحی تم کده گروه طراحی تم کده

ماکه بهترین نیستیم ، اما بهترین ها ما را می بینند

هفده دلیل برا ی خواندن کتاب :

1 کتاب مارا سرگرم وهیجان زده می کند وباعث گریه ویا خنده مان می شود.کتاب به ما آرامش می بخشد و راه های جدیدی را به ما نشان می دهد.

2 کتاب به ما می آموزد وگنجینه لغاتمان را افزایش می دهد.

3 کتاب ما را به دنیای خیال می برد وبه ما کمک می کند تا تصویرهای خلاقـی در ذهن خود بسازیم.

4 کتاب پلی میان نسل هاست. زمانی که کتاب خوب با صدای بلند خوانده شود هم کودک وهم بزرگ سال از ان لذت می برند.

5 هر کتاب پر از سرال های تازه ای است که ما را سرگرم می کند وبه سوی فکرهایی نومی برد.

6 کتاب به ما ایده های نو می دهد ودانش ما را نسبت به جهان پیرامونمان می افزاید.

7 کتاب دانش وآگاهی مارا درمورد سایر کشورها ، آداب ورسوم ، تاریخ طبیعت وهرآنچه میان آسمان وزمین است ، بالا می برد.

8 کتاب به مانوع دوستی می آموزد تابتوانیم خودمان را جای دیگران بگذاریم وآنها را درک کنیم.

9 کتاب به ما فرصتی می دهد تا به مفهوم (( خوب وبد )) و (( درست وغلط )) بیشتر بیندیشیم .

10 کتاب حقایقی را بازگو می کند که ما باید به تمام آنها بیندیشیم .

11 کتاب به ما می آموزد همواره برای یافتن پاسخ یک سؤال ، راههای متعددی را بررسی کنیم .

12 کتاب به ما کمک می کند تا خودمان را بهتر بشناسیم وبدانیم که دیگران نیز احساساتی شبیه به ما دارند.

13 کتاب به ما کمک می کند تا با خواندن آثار سایر نویسندگان ، با فرهنگ ها وزبانهای گوناگون ، قضاوتهای نادرست وپیش داوری ها را از میان برداریم وتفاوتهای میان انسانها را درک کنیم.

14 کتاب دوست انسان به هنگام تنهایی است ، همیشه وهمه جا همراه انسانودر کتابخانه ها تقریبا به رایگان به امانت داده می شود.

15 کتاب بخشی از میراث فرهنگی هر ملت است که با مراجعه به ان ، می توان تجربیات تازه ای پیدا کرد .

16 تهیه کتاب پدیده ای اشتغال زاست ، چرا که نویسنده ، تصویرگر ، طراح ، متصدی چاپ ، ویراستار ، عکاس ، ناشر ، کتابدار ، کتاب فروش وبسیاری افراد دیگر برای ارائه این محصول فرهنگی تلاش می کنند.تلاش این مجموعه به غنای فرهنگی جامعه کمک می کند وحضور این محصول درسایر کشورهای جهان ، نشان دهنده ی فرهنگ کشور تهیه کننده ی ان است وبرای اقتصاد کشور سوداوری دارد.

17 برای هر کودک اولین رویارویی با ادبیات ، درکتاب رخ می دهد ؛ آشنایی با دنیایی بی انتهابرای تمام زندگی.

منبع : رشدمعلم ابان 90
موضوع مطلب :

یکشنبه 92 دی 29 :: 10:37 عصر